Datasett: Befolkningstilvekst i Troms og Ofoten

Sammendrag

Oppdatert SSB for 2017 (Siste oppdatering: 12.03.2018)

SSB tabeller:
04231
01222
01223https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene
Espen Andersen,  
Statistisk sentralbyrå  
+47 6288 5035
esa@ssb.no

Full tittel

Befolkningstilvekst i Troms og Ofoten

Identifikasjonsnummer

UDx010

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.