Datasett: UNN - Forsørgerbrøk Arbeidsarktive vs..

Sammendrag

Definisjoner:

Forsørgerbrøk:
Teller: Arbeidsaktive er befolkningen mellom 20 og 66 år (under 67)
Nevner: Pensjonister er befolkningen fra og med 67 år og over.

Forsørgerbrøk (justert for uføre)
Teller: Arbeidsaktive er befolkningen mellom 20 og 66 år (under 67) MINUS uføre
Nevner: Pensjonister er befolkningen fra fylte 67 år og eldre.
(+) Uføre [(Tallet er tatt fra teller [arbeidsaktive] og lagt til nevner)]

Forsørgerbrøk (inkl Barn)
Teller: Arbeidsaktive er befolkningen mellom 20 og 66 år (under 67)
Nevner: Pensjonister er befolkningen fra fylte 67 år og eldre.
(+) Barn [er befolkningen under 20 år (0-19 år)]

Forsørgerbrøk (inkl Barn og uføre)
Teller: Arbeidsaktive er befolkningen mellom 20 og 66 år (under 67) MINUS uføre
Nevner: Pensjonister er befolkningen fra fylte 67 år og eldre.
(+) Barn [er befolkningen under 20 år (0-19 år)]
(+) Uføre (Tallet er tatt fra teller [arbeidsaktive] og lagt til nevner)

Full tittel

UNN - Forsørgerbrøk Arbeidsarktive vs..

Undertittel

Arbeidsaktive/Pensjonister Barn og Uføre

Identifikasjonsnummer

UND005-NY-brok

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.