Datasett: KOSTRA Kommunehelsetenesta Tabell: 04904 (Kjelde: Statistisk Sentralbyrå)

Sammendrag

KOSTRA tall henta frå SSB.no  - Tabell:  04904
Definisjon for indikatorane finn du her:
https://www.ssb.no/tabell/04904

Full tittel

KOSTRA Kommunehelsetenesta Tabell: 04904  (Kjelde: Statistisk Sentralbyrå)

Undertittel

Kjelde: SSB.no  Tabell:04904 (talla er sist henta frå SSB i mars 2018)

Identifikasjonsnummer

K-SSB04904-KOSTRA

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.